БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ ЩЕ РАБОТЯТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАЛИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ ОТ ВЗАИМЕН ИНТЕРЕС

 Снимка: БГНЕС

Сътрудничеството между Република България и Руската федерация е дългогодишно и се базира на конструктивния диалог. Страните ще работят за увеличаване на стокообмена между тях, както и във всички области от взаимен интерес. Около това са се обединили енергийният министър Теменужка Петкова и министърът на промишлеността и търговията Денис Мантуров при проведеното на 17.09.2019 във Варна XVII-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. По думите на министър Петкова близо 6% от външноикономическият оборот на страната ни е с Русия. Като перспективни за инвеститорите, както от Република България, така и от Руската федерация бяха очертани области като енергетика, промишленост, селско стопанство, оборудване и технологии за хранителната промишленост, туризъм, инфраструктурни проекти и други. По време на провелия се бизнес форум, организиран от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, бе подчертано, че отношенията между компаниите от двете страни следва да бъдат засилени.

Сред основните теми по време на заседанието на междуправителствената комисия е била енергийната. България и Русия са потвърдили готовността си за по-нататъшно укрепване и развитие на взаимоизгодните отношения в областта на енергетиката при стриктно спазване на енергийното законодателство. Страните са констатирали продължаването на реализацията на дейностите, залегнали в подписаната през 2017 г. Пътна карта за разширение на газопреносната инфраструктура от турско-българска до българо-сръбска граница. Министър Петкова е била категорична, че българската страна полага всички необходими усилия за реализация на проекта в заложените срокове. Благодарение на ползотворното сътрудничество между страните във връзка с обслужването и модернизацията на енергоблоковете на АЕЦ "Козлодуй", се очаква до няколко седмици Агенцията за ядрено регулиране да издаде лицензия за продължаване живота на 6-ти блок. По този начин се гарантира ефективната работа и на двата енергоблока в рамките на допълнителния срок на експлоатация. Във връзка с процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене" страните са подчертали важността на участието на конструктора и производител на оборудването "Росатом" в реализацията на проекта.

В областта на туризма сътрудничеството между Република България и Руската федерация било оценено  положително. Договорено е разширяването на съвместната работа между регионалните туристически организации и компании. По отношение на селското стопанство страните са поели ангажимент за продължаване на сътрудничеството в областта на животновъдството, растениевъдството, аквакултурите и други. По време на комисията е обсъдена и възможността за установяване на нова фериботна линия между в Черно море.

По време на сесията на комисията са подписани меморандум за сътрудничество между "Интер експо център България" и изложбено обединение "Рестек", както и споразумение за сътрудничество между "Техноинженеринг груп България" и Инженерна компания "Интерблок" Русия.

 

Източник: Министерство на енергетиката www.me.government.bg 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group