Албена АД, ЛМП-България ООД, Пурмерул ООД и Руски регистър - България ЕООД са новите членове на БРТПП

БРТПП увеличава броя на своите членове. Управителният съвет на БРТПП , на свое заседание проведено на 19 септември 2019г., одобри заявленията за членство в Българо - руската търговско - промишлена палата на четири български компании: 

 

 

- "Албена" АД (www.Albena.bg)  с предмет на дейност туризъм,туроператорство, селско стопанство, медицински и балнео услуги, конгресен и спортен туризъм; 

 

- „ЛМП-БЪЛГАРИЯ“ ООД (www.lmp.bg) – с предмет на дейност производство на  електромеханични и електромагнитни ОЕМ продукти, използвани ​в ниско-волтови и средно-волтови устройства и инсталации; 

 

- „Пурмерул“ ООД (https://cocosolis.com/) с предмет на дейност производство и продажба на натурална, био - козметика под търговската марка COCOSOLIS ;

 

„Руски Регистър – България“ ЕООД (http://rusregister.bg/) с предмет на дейност  сертификация на системи за управление, сертификация на персонал. 

 

 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group