БРТПП проведе бизнес мисия в Пермския край

 В периода 30 септември – 4 октомври 2019г. Българо – руската търговско промишлена палата проведе бизнес мисия в Пермския край. Мисията беше  проведена  по покана на Пермска ТПП и организирана от БРТПП съвместно с Почетния представител на Пермска ТПП в България и  на Балканите Юлия Вавилова. БРТПП беше представена от Красимира Пищухина - Ръководител "Връзки с обществеността".  Делегацията на българския бизнес включваше компаниите «Родна индустрия  - Попово» ООД ,   «Росбулинженеринг» ООД - Хасково и «Агро – Инвестмънт» ЕООД - Варна. На 1 октомври делегацията на БРТПП беше приета от Президента на Пермска ТПП Олег Жданов и Вице-президента Елена Миронова.

   

По време на срещата г-н Жданов представи кратко икономическия потенциал на Пермския край и  дейността на Пермска ТПП. Българо-руската ТПП отбеляза, че укрепването на търговското и икономическото сътрудничество между България и Пермския край се улеснява от културнат аблизост на руския и българския народ, богатия опит на бизнес отношенията, изградени по-рано, както и новите взаимноизгодни бизнес перспективи. Накратко бяха представени актуалните насоки на дейността на БРТПП и бе предадена покана от името на председателя на УС на БРТПП за  провеждане на огледална бизнес – мисия на Пермска ТПП в България през 2020г., в двустранно договорен срок. 

  

 Наличието на интерес към България  беше потвърдено по време на последвалата среща на  българската делегация с  предприемачи  от Пермския край  - представители на търговската индустрия в областта на хранителни и нехранителни продукти, транспортни компании - спедитори, химически производители, дървопреработвателни предприятия, представители на финансовия и образователния бизнес сектор. Срещата започна с презентация на БРТПП като инструмент за подкрепа на търговско-икономическото сътрудничество между предприемачеството на България и Русия. Присъстващите компании от Пермския край изразиха желание  да сътрудничат с българската страна, представяйки своите продукти и разказвайки за собствения бизнес. В края на срещата представителите на бизнеса обсъдиха по-подробно с представителите на Пермска ТПП и БРТПП  възможностите за партньорство във формат b2b.

     

На 2 октомври 2019г. делегацията на БРТПП посети град Чернушка, където бе приета от Михаил Владимирович Шестаков - ръководител на администрацията на Чернушниски муниципален район. В муниципалната администрация на град Чернушка БРТПП беше поканена да представи своя инструментариум за подкрепа на двустранното българо - руско бизнес сътрудничество. Особен интерес проявиха строителните фирми от град Чернушка и региона. Износът на дървесина и пиломатериали за България  представлява  интерес за Чернушинския регион, при условие осигуряване на финансово ефективна  транспортна схема.  

      

За участващите в делегацията на БРТПП български фирми " Родна индустрия Попово" ООД и "Росбулинженеринг" ООД беше организирано посещение на завод "Чернушкастройкерамика" - първият от над 30 завода за производство на тухли, изградени в Русия през 1980те с участието на български специалисти. Марко Ангелов от „Росбулинженеринг“ - един от българските специалисти, изграждали завода, беше особено развълнуван не само да се срещне със свои колеги, но и да види внимателно поддържаното и все още добре функциониращо оборудване, инсталирано от него преди около 40 години.  Българските и руските производители обсъдиха състоянието на пазара на тухли и възможностите за организация на съвместно производство.

   

На 3 октомври 2019г. в Перм делегацията на БРТПП посети Агенцията за инвестиционно развитие на Пермския край.  Юлия Савичева, Ръководител направление "Привличане и съпровод на инвеститорите" представи икономическия и инвестиционен потенциал на Пермския край. На срещата с делегацията на БРТПП бяха обсъдени някои съществуващи бариери в двустранната търговия - технически, пазарни и нетарифни, както и възможните насоки за тяхното преодоляване

В Центъра за подкрепа на експорта  делегацията на БРТПП бе запозната с  услугите, предоставяни на руските предприемачи.   Те включват консултации по теми на външноикономическата дейност, превод на материали, създаване/модернизация  на фирмен сайт , индивидуални маркетингови/патентни изследвания на чуждестрани пазари, защита на интелектуалната собственост, търсене на чуждестранни партньори, експертиза и съпровождане на договори, съдействие за сертификация, стандартизация и разрешителни, формиране на търговски предложения за целеви пазари, работа с международни електронни търговски  площадки, организация и провеждане на международни събития. Част от услугите се поемат изцяло от Центъра, но повечето се заплащат при условие 20% съфинансиране от страна на фирмите, както и при абсолютното  условие, че осигуреното финансово подпомагане не напуска пределите на Руската федерация.

Очаква се през 2020г. Пермска ТПП да проведе огледална мисия  в България, за да  отговори на интереса от страна на предприемачите от Пермския край. 

 

Доклад до Управителния съвет на БРТПП 

 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group