"Проверка с време и разстояние" - за бизнес-мисията на БРТПП в Пермския край във в. "Вестник Чернушки" от 17 октомври 2019

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group