90 години от рождението на Евгений Максимович Примаков  /1929-2015/

 

На 29 октомври 2019г. се навършват 90 години от рождението на изтъкнатия руски учен, държавник и политик акад.  Евгений Максимович Примаков.

Българо – Руската търговско – промишлена палата отбелязва тази дата с огромно уважение и признателност за ключовия принос на  акад. Примаков за разширяване на сътрудничеството между руското и българското предприемачество.

Оглaвявал 10 години Търговско – промишлената палата на Руската федерация, акад. Примаков  дава съществен принос за формирането на системата от търговско – промишлени палати в Русия.

В интерес на разширяването на икономическите отношения между България и Русия,  през 2000те  акад. Примаков поставя на нова основа  и сътрудничеството между Руската търговско – промишлена палата (ТПП РФ)  и Българо – Руската търговско – промишлена палата (БРТПП).

През  2000 година е създадено представителство на БРТПП в Руската Федерация, със седалище в Москва. С това БРТПП става  единствената българска неправителствена организация с представителство в Русия.

При личното  участие на акад. Примаков, в периода 2002 – 2009 година между БРТПП и ТПП РФ са подписани стратегически документи, които и днес определят взаимодействието между двете организации. Документите маркират подход  на  прагматизъм и реализъм  в действията за решаване на проблемните въпроси на предприемачеството между двете държави:

  • Споразумение „За по-нататъшната съвместна работа на БРТПП и ТПП на РФ, за нов подход по възстановяване и разширяване на деловите и икономическите отношения между предприемачите на двете страни” от 23.02. 2002;
  • Меморандум „За по-нататъшно развитие и задълбочаване на сътрудничеството между БРТПП и ТПП на РФ” от 17.07.2007 ;
  • Меморандум „За сътрудничество в областта на икономическата безопасност и предприемаческата дейност” от 30.10.2009.

Освен че  способства за решаването и облекчаването на редица въпроси в транспортното, митническото и визовото обслужване, новият подход, предложен от акад. Примаков, акцентира върху развитието на регионалното сътрудничество. БРТПП активно развива двустранните отношения с руските регионални търговско – промишлени палати, отнасящи се до малкия и средния бизнес. Днес, чрез БРТПП и със съдействието  на ТПП РФ,  българските предприемачи имат възможност да представят своята дейност във всичките  180 регионални обединения на бизнеса на огромната територия на Русия.

Заслугите на акад. Примаков за развитието на двустранните бизнес отношения между България и Русия представляват само част от огромното наследие на този забележителен икономист, от което Българо – руската търговско – промишлена палата се ръководи и днес.

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group