Транспортното сътрудничество между Русия и България e обсъдeно на среща в Москва


Тринадесетото заседание на Постоянната работна група по транспорт на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество  e  проведено на 29 октомври 2019г. в Министерството на транспорта на Руската федерация. 

Българската делегация е била по ръководството на Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България. Руската делегация е била оглавена от заместник-министъра на транспорта - ръководителя на Федералната агенция за морски и речен транспорт Юрий Цветков. 

Обсъдени са въпроси на двустранното сътрудничество в областта на железопътния, морския, автомобилния и авиационния транспорт. Страните са отбелязали удовлетвореност от състоянието на въздушните превози  между Русия и България, като са обърнали  внимание на отсъствието на препятствия за по-нататъшното им развитие.

Постигнато е и споразумение за продължаване на работата по възобновяване функционирането на товарно-пътническата фериботна линия Новоросийск-Бургас.

Руската страна е запозна българските колеги с опита по  въвеждане в Руската федерация на сателитна система за таксуване на база спътникова навигация. Системата цели да компенсира щетите, нанасяни на федералните магистрали от тежките превозни средства. Българската страна е поканена да проучи възможността за реализиране на аналогичен проект с използване на този вид технологии.

В заключение е отбелязано конструктивното сътрудничество между транспортните университети в Русия и България в областта на съвместното обучение на специалисти. Участниците в срещата са се съгласили да съдейства за развитието на съвместно научно-техническо сътрудничество в сферата на транспорта.

Следващото заседание на работната група е планирано да бъде проведено  в България през 2020 г.

 

Източник: Министерство на транспорта на Руската федерация

https://www.mintrans.ru/press-center/news/9318 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group