Редовно годишно заседание на Общото събрание на Сдружение " Българо - Руска търговско - промишлена палата"

На 27 ноември 2019г. се проведе редовно годишно  заседание на  Общото  събрание на Сдружение "Българо - руска търговско - промишлена палата" (БРТПП).   В заседанието взеха участие членове на БРТПП и членове на Управителния, Контролния и Обществения съвети на Палатата. 

Общото събрание обсъди и прие отчетите на Управителния и Контролния съвет на БРТПП , както и Годишния финансов отчет на БРТПП за 2018г.

Бяха  приети  нов Устав на БРТПП, Етичен кодекс на БРТПП  и  насоки за дейността на Палатата през 2020г. 

Общото събрание  освободи някои от членовете на Управителния и Контролния съвети на Палатата и попълни състава на тези съвети.  

Новият състав  е както следва: 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ «БЪЛГАРО-РУСКА ТПП»

ГЕОРГИ МИНЧЕВ – Председател, Управител на „Транс Балкани“ ООД

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ – Заместник-председател,  член на Съвета на директорите на Централна Енергоремонтна База (ЦЕРБ)

СТОЯН БРАДИНОВ – Заместник-председател, Управляващ съдружник на „Интер Про Инженеринг“ ООД

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ – Управител на „Строй алианс инвест“ ЕООД, Почетен представител на ТПП на РФ в България

ВАЛЕНТИН СЪЙКОВ – Управител на ИА „Имоти“ ООД

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ – Управител на ТА „Солвекс“ ЕООД

ДИМИТЪР БЕЛЕЛИЕВ – Председател на Съвета на директорите на Централна Енергоремонтна База (ЦЕРБ)

ЙОРДАН ВЯТРОВ – Управител на „Булгарконсерв Рупите“ ООД

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ – Председател на Съвета на директорите   на „Загрей“ АД

КАМЕН ПЕШОВ – Председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ АД

МИХАИЛ КРЪСТЕВ – Управител на „Метатрон МТ“ ООД

НАСКО МИХОВ – Изпълнителен директор на "АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

РУМЕН ГЕОРГИЕВ – Председател на Съвета на директорите на ФК „ЛОГОС-ТМ“ АД

СТОЯН ЩЪРБАКОВ – Управител на „Тримпекс Юнион“ ООД

ЮЛИЯ ВАВИЛОВА – Почетен представител на Пермска ТПП в България и на Балканите.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ «БЪЛГАРО-РУСКА ТПП»

АНГЕЛ ТОНЕВ – Председател, Изпълнителен директор на „Витамина – ЕС“ АД

ДИАНА ГЕРГОВА – Собственик и управляващ директор на „Диана – БГ Козметика“ ЕООД

ИЛИЯ ИЛИЕВ – Управител на „Трансгео“ ООД

 

 

 

 

 

 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group