Информационно съобщение

Владимир Падалко, вицепрезидент на Руската търговско-промишлена палата, говори за желанието да се запазят и да не се загубят натрупаните руско-американски връзки в бизнеса в условията на висока геополитическа турбуленция на 2 март по време на среща с президента на Американската камара на търговията в Русия (AmCham Russia) от Робърт Ейджи.

 В ситуация, в която редица големи западни инвеститори са решили да напуснат Русия, не бива да се паникьосвате, а да мислите за бъдещето, каза вицепрезидентът на ТПП на РФ.  На ниво отношения между търговските палати има разбиране, че ако всички връзки бъдат разрушени за една нощ, възстановяването им ще бъде много трудно и сега е необходимо да се поддържа диалог дори в контекста на голяма международна криза.

 „Идеологията на Камарата е да изслушваме партньорите си, спокойно да водим диалог и да реагираме адекватно.  Може би нашият диалог ще остане единственият поток в двустранните отношения, който ще им позволи да се запазят и не бива да се разрушава, отбеляза Владимир Падалко, като отбеляза, че нито една от страните няма икономически предпоставки за прекъсване на отношенията.  Нищо чудно, че миналата година беше рекордна година по отношение на търговията в историята на руско-американската търговия - 34,4 милиарда долара, докато обемът на взаимните доставки се увеличи в почти всички стокови артикули.

 Според заместник-председателя на Търговско-промишлената палата на Руската федерация е важно да се поддържат връзки в бизнес общността и да не се бърза с разпадането.  Трябва да се вземат решения, които ще помогнат за запазване на инвестициите, натрупания багаж, да се опитаме да се уверим, че вече сключените сделки не са засегнати от политически натиск.

 „Съгласни сме, че инвеститорите не трябва да правят внезапни ходове.  В условия, когато е започнало разпадането на споразуменията, е необходимо сделките да се доведат до края.

 Ръководителите на бизнес асоциациите се съгласиха, че е необходимо да се запазят основите на бизнес отношенията, изграждани в продължение на много години.  „Първото нещо, което трябва да направим е да извършим един вид терапевтично действие, което ще позволи на болния да се възстанови с течение на времето“, каза вицепрезидентът на Търговско-промишлената палата, визирайки поддържането на търговските отношения между двете държави.  Може би трябва да помислим как да проведем този диалог: да организираме семинари и бизнес срещи, да направим секторен преглед на ситуацията.

 Главният изпълнителен директор на AmCham Робърт Ейджи каза, че дългите му години в Русия са го научили да не се паникьосва в случай на големи кризи, които са се случвали многократно и винаги да има предвид дългосрочната перспектива.  Той подчерта, че в миналото, когато ситуацията е била неблагоприятна, е разубеждавал колегите си да не закриват представителства в Москва и като правило с времето се оказвал прав.

 Робърт Ейджи отбеляза, че живее в Москва от 30 години и няма да напусне.  Той каза, че AmCham продължава дейността си, като организира различни срещи, брифинги, уебинари и др.  „Нито една инвестиция не е опция, защото инвестициите и търговията са пътят към мира.”

 Двете камари се договориха да продължат тясно сътрудничество, да организират съвместни събития, включително за руските региони, където работят предприятия, собственост на американския бизнес.  Целта е да се успокои бизнес общността, да се дадат препоръки как да правят бизнес при сегашните обстоятелства.  В допълнение, камарите ще си взаимодействат, за да информират своите правителства, че бизнесът е заинтересован от продължаване на нормалната работа, запазване на инвестиции и работни места.

 Прочетете повече: https://news.tpprf.ru/ru/news/3049579/
 #TPPRF #САЩ #Падалко

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group