Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Семинар "Нов митнически кодекс на Евразийския икономически съюз"

 

 

ОСНОВЕН СПОНСОР:     

                                                                                                                  

СПОНСОРИ:                     

На 20 октомври 2017  Българо-Руската търговско - промишлена палата ще проведе семинар

"НОВ МИТНИЧЕСКИ КОДЕКС НА  ЕВРАЗИЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ,

НОВИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА В СФЕРАТА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ“

Поканеният лектор е един от авторите на новия Митнически кодекс на Евразийския икономически съюз, генерал-майор от Митническата служба на РФ, г-жа Галина Баландина.                

Семинарът предоставя  на българския бизнес

уникална  възможност за директни консултации и арбитраж

по въпроси, свързани с влизащите в сила от 1 януари 2018г. изменения в митническото законодателство на  Евразийския икономически съюз  (ЕАИС).

Семинарът е от съществен интерес за всички български компании, осъществяващи  преместване на стоки през границите на държавите, приели новия Митнически кодекс на ЕАИС -  Русия, Белорусия, Казахстан, Армения, Киргизия.

 Семинарът се провежда в рамките на Българо-руския инвестиционен форум (18-20 октомври 2017, Конферентна зала на БТПП, ул. Искър 9, София, България). 

Семинарът е безплатен за членовете на Българо-Руската търговско-промишлена палата.

За  нечленове на БРТПП, таксата  участие е 100 лева без ДДС.

При регистрация до 16 октомври 2017  се предоставя отстъпка в размер 20%. 

Вижте повече подробности  тук:  СЕМИНАР - ПРОГРАМА, ЛЕКТОР, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ