Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Резултати от Българо-Руския инвестиционен Форум 19-20 октомври 2017

На 19-20 октомври 2017г.  в София Българо-руската търговско-промишлена палата проведе Българо - Руски инвестиционен форум, организиран под егидата на Българската ТПП и ТПП на Руската Федерация.  

 

 

Очакванията за сериозен взаимен интерес към инвестиционните възможности в България и Русия напълно се оправдаха – в двудневното събитие взеха участие над 180 представители на българската държавна администрация, българския и руския  бизнес, като над 35 медии отразиха дискусиите в повече от 55 публикации.

Форумът демонстрира наличието на институционална подкрепа и даде реален импулс за развитие на търговията между двете страни  - в рамките на събитието бяха подписани  девет документа за двустранно сътрудничество и създаване на съвместни предприятия.

 

 

В частност,  Българо - Руската ТПП подписа споразумение за сътрудничество с  Обнинската ТПП, представила на Форума впечатляващото разнообразие и висока технологичност  на икономическите дейности в региона. Това е  тридесетото споразумение на БРТПП за сътрудничество с регионалните ТПП на Руската Федерация .

 

 

Българският бизнес се възползва от уникалната възможност да получи информация от създателите на ключови промени в митническото законодателство на страните-членки на Евразийския икономически съюз, които се очаква да влязат в сила от 1 януари 2018г. 

Форумът изпълни целта си, като способства за заздравяване на икономическите връзки между двете страни и създаде ефективен формат за преки контакти между българския и руския бизнес.  

 БТПП, БРТПП и ТПП РФ  отбелязаха уверенията, че правителствата ще ги подкрепят и ще осигурят добри условия за работа и  постигнаха съгласие подобни форуми, с фокус върху отделни отрасли, да се организират на всеки 6 месеца, за да се даде възможност на по-голяма част от бизнеса и от двете страни да представи своя потенциал.

Вижте подробности в  Информационния бюлетин на БРТПП.