Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

БРТПП ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ, ВОДЕНА ОТ ИТАЛИАНСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ

 

 

БРТПП  ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ, ВОДЕНА ОТ ИТАЛИАНСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ

 

На 9 ноември 2017г. Българо-Руската ТПП прие делегация на италианската автономна област Сардиния, водена от Президента на Италианската търговска камара в България Марко Монтеки . Към срещата проявиха интерес  Търговското представителство на Руската Федерация и Представителството на Търговско-промишлената палата  на Руската Федерация  у нас.

Италианската делегация подчерта стратегическия си интерес към БРТПП, възприемана като мост към Източна Европа и Русия  в контекста на усилията по реализация на мащабния проект „Сардиния по света“ (https://sardiniaeverywhere.net/) , фокусиран върху развитието на търговията с хранително-вкусови продукти и туризма.

Председателят на БРТПП Георги Минчев приветства персонифицирането на традиционно добрите българо-италиански икономически отношения, както  и търсенето на нови форми за сътрудничество, излизащи извън формата на двустранните отношения. „ БРТПП ще се радва да бъде доверен партньор на многобройните Сардински кръгове по света“, подчерта г-н Минчев, като  очерта специфичните  възможности на  БРТПП като смесена търговска палата. 

Почетният представител на ТПП на Руската Федерация Александър Александров, адмирирайки  проактивността на италианския бизнес, информира за голямото внимание, отделяно от ТПП РФ на малките и средни предприятия, както  и за наличието на финансови инструменти за създаване на съвместни предприятия.

Заместник-търговският представител на РФ в България Юрий Иванов акцентира върху подкрепата, оказвана от Търговското представителство в търсенето на руски бизнес-партньори и инвеститори за конкретни проекти за сътрудничество.

В заключение, страните изразиха удовлетворение от взаимния интерес и намерение за формализиране на отношенията на сътрудничество.

Първите конкретни резултати от срещата са вече налице – подготвя се участието на представители на Област Сардиния в редица изложения в Москва през 2018г. -   „ЕКСПО ТУРИЗЪМ“ през м. март, „ПРОДЕКСПО“ на 5-9 февруари, „ЗЛАТНА ЕСЕН“ през септември 2018г.

Снимкa: Италианска търговска камара в България www.camcomit.bg.