Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

 

Алексей Вялкин,  директор на Департамента по съдействие и насърчаване на инвестициите и иновациите в Търговско-промишлената палата на РФ.

 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в руската икономика нарастват въпреки антируските санкции. Това е оценката на Алексей Вялкин,  директор на Департамента по съдействие и насърчаване на инвестициите и иновациите в Търговско-промишлената палата на РФ.

В интервю за  списание "Регионите на Русия" Алексей Вялкин посочва, че нарастването на инвестиционната активност на чуждестранните инвеститори в Русия е започнало през 2015 г ., когато  чуждестранните неофшорни инвеститори са инвестирали в 201 проекта. През 2016 г. чуждестранните инвеститори вече са инвестирали в 205 проекта. Това позволява на Русия да заеме седмо място в списъка на 10-те най-големи европейски държави по отношение на броя проекти, включващи преки чуждестранни инвестиции.

Западна Европа остава основният инвеститор в руската икономика и през 2017 г. По-специално, Германия засилва водещата си позиция в броя на проектите с  ПЧИ, при нарастване на техния брой с близо 20%, от 36 до 43. Сред най-големите инвеститори в областта на проекти с ПЧИ в Русия е САЩ. Настоящата година е рекордна, като  броят на проектите с участие на американски компании се е увеличил с 31%, достигайки 38. Азиатските страни показват  различна динамика: броят на проектите с участие на японски компании се е увеличил от 10 на 12, китайските проекти са  намалели от 12 на 9 проекта през текущата година.

Както и преди, най-голям е броят на чуждестранните проекти с ПЧИ, свързани с производството. През изминалата година броят на новите проекти в тази област остава на същото равнище - 171. По-голямата част от създадените нови работни места също са в производството. Лидер е хранително - вкусовата  промишленост. В допълнение, чуждестранните инвеститори активно инвестират в проекти, свързани с производството на машини и оборудване, химически продукти (23 проекта) и електро оборудване. На практика отсъстват проекти в сферата на дървообработващата промишленост и текстилната промишленост тази година.

Алексей Вялкин посочва, че през февруари 2017 г. Източният комитет на Германската икономика и  Руско - Германската външнотърговска палата са провели сред германските компании, които правят бизнес в Русия, годишно проучване на оценката на бизнес климата в Русия. В проучването са взели  участие 190 фирми. Резултатите показват , че :

  • Условията за предприемаческа дейност в Русия на фона на оживлението на конюнктурата в страната са подобрени. Почти половината от анкетираните компании отбелязват положително или относително положително развитие на бизнес климата.
  • 68% от фирмите са оптимисти за перспективите за развитие на руската икономика през 2017 г. Положението на изследваните компании, в сравнение с предходната година, се е подобрило значително: една трета от тях оценяват ситуацията в собствения си бизнес като добра или много добра, 46% считат, че е удоволетворителна.
  • 63% очакват ръст на оборота в Русия през 2017 г. Като най-важни предимства на руския пазар компаниите отбелязват добрият пазарен потенциал, шансовете за ръст на оборота и печалбите, както и необходимостта от модернизация в страната.

Желанието на компаниите да инвестират в Русия също бележи известен растеж. Една трета от запитаните  компании възнамеряват да инвестират в бизнеса си в Русия.

Сред най-интензивно растящите сектори на руската икономика, чуждестранните инвеститори посочват селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Второто място е за машиностроенето, третата е добивната промишленост на енергоносители, която все още има силна позиция в руската икономика.

По-голямата част от анкетираните компании са против санкциите, но малцина очакват бързо отслабване. 91% искат анулиране на санкциите; 49% са за незабавното вдигане на икономическите санкции, 42% очакват тяхното постепенно премахване (през 2016 г. - 28%). Само 8% от анкетираните компании са  изразили подкрепа за запазването на санкциите. Повече от половината от фирмите очакват санкциите да бъдат отслабени през 2018 г. 1/5 част от компаниите смятат, че санкциите ще продължат и след 2018 г.

Като бариери пред реализацията на преките чуждестранни инвестиции, чуждестранните инвеститори посочват високия дял на кредитните задължения на предприятията по отношение на обема на произведените продукти ; ниското равнище на реалните доходи на населението и техните спестявания; несъвършенството на руското законодателство за регулиране на инвестиционната сфера.

Също така отрицателно въздействие върху бизнеса в Русия има все още слабата пазарна конюктура. В тази връзка се добавят протекционистки мерки, по-специално при провеждане на търгове за обществени поръчки, при сделки за внос и за издаване на разрешителни. В същото време защитните тарифи, специалните изисквания за сигурност, техническите бариери и (фито) санитарните правила играят по-малка роля.

«За да подобрим инвестиционния климат, ще се опитаме да определим мерки за стимулиране на чуждестранните инвеститори», споделя Алексей Вялкин, като сред основните приоритети посочва :

- въвеждане на "данъчни ваканции" за период до 5 години във отношение на  предприятията, прилагащи принципно нови технологии, машини и оборудване за тяхното техническо оборудване;

- освобождаване от ДДС и плащане на митнически такси на внесено неконкурентно с вътрешното производство технологично оборудване за въвеждане на нови технологии и производства

- въвеждане за предприятията, които извършват технологична модернизация на производството, повишен коефициент на ускорена амортизация на машини и технологично оборудване, въведени и използвани в рамките на новите технологии.

Подобряването на инвестиционния климат ще бъде улеснено и чрез осигуряване на достъп на чуждестранните инвеститори до информация за възможностите за инвестиции в руската икономика и икономиката на регионите. За целта е необходимо да се подобрят системите за информация и консултантска подкрепа, маркетинг на инвестиционните програми и проекти.

«В тази област ТПП РФ действа като интегратор на надеждна информация за клиенти и доставчици, както за руски, така и за чуждестранни. 181 териториални камари в руските региони, 74 двустранни бизнес съвета, представители на ТПП РФ в чужбина - това е ресурсът, който използваме в нашата работа за намиране на партньори и привличане на инвестиции», подчертава Алексей Вялкин.

УРАЛСКИ ИЗЛОЖБИ ' 2018

Снимка: exponet.ru

 

Български компании, желаещи да развиват партньорски отношения с руски фирми, са поканени да заявят интерес за участие в големи международни форуми и изложения в Урал-  Свердловска област,   провеждани с официалната подкрепа на Правителството на Свердловска област и организирани от компанията ВО " Уралски изложби» в гр. Екатеринбург, Международен изложбен център  «Екатеринбург-ЕКСПО», бул. «ЕКСПО», 2:

Тъй като за  търговските и индустриалните камари, както и за колективни експозиции са възможни  преференциални условия за участие, БРТПП приканва своите членове да заявят в Секретариата на БРТПП евентуален интерес за участие в дадена експозиция или форум, като изпратят попълнена регистрационна форма.

Регистрационна форма можете да изтеглите от тук: images/pdf/APPLICATION.doc 

 

Свердловска област с площ 194 800 кв.км. и население 4  311 700  души  е сред динамично развиващите се субекти на Руската федерация. Тук са концентрирани мощна промишленост, богати природни ресурси, интензивен транспортен трафик, значителен научен и човешки потенциал. Сред основните икономически предимства на Свердловска област са:

  • висок инвестиционен потенциал, ниски инвестиционни рискове и стабилно финансово състояние;
  • водещи позиции по икономическо развитие сред субектите на Руската федерация;
  • най-големият транспортен логистичен комплекс в региона на Урал;
  • разнообразна структура на промишления комплекс;
  • добре развита инфраструктура за външни икономически дейности;
  • високо ниво на академични и секторни научни изследвания;
  • квалифицирана работна сила, качествени специалисти и значителен иновационен потенциал.

 

Екатеринбург, разположен на границата между Европа и Азия, с население над 1 350 000 души, е четвъртият по големина град  и един от основните индустриални центрове на Русия.  Градът приема редица световни срещи на върха, такива като самит на страните-членки на БРИКС през 2009г., срещата Медведев - Меркел  през 2010г. , ежегодния международен форум  ИННОПРОМ. Екатеринбург ще бъде домакин и на мачове от световния шампионат по футбол FIFA WORLDCUP  RUSSIA 2018. 

 

Секретариат на БРТПП

 

 

БРТПП  ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ, ВОДЕНА ОТ ИТАЛИАНСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ

 

На 9 ноември 2017г. Българо-Руската ТПП прие делегация на италианската автономна област Сардиния, водена от Президента на Италианската търговска камара в България Марко Монтеки . Към срещата проявиха интерес  Търговското представителство на Руската Федерация и Представителството на Търговско-промишлената палата  на Руската Федерация  у нас.

Италианската делегация подчерта стратегическия си интерес към БРТПП, възприемана като мост към Източна Европа и Русия  в контекста на усилията по реализация на мащабния проект „Сардиния по света“ (https://sardiniaeverywhere.net/) , фокусиран върху развитието на търговията с хранително-вкусови продукти и туризма.

Председателят на БРТПП Георги Минчев приветства персонифицирането на традиционно добрите българо-италиански икономически отношения, както  и търсенето на нови форми за сътрудничество, излизащи извън формата на двустранните отношения. „ БРТПП ще се радва да бъде доверен партньор на многобройните Сардински кръгове по света“, подчерта г-н Минчев, като  очерта специфичните  възможности на  БРТПП като смесена търговска палата. 

Почетният представител на ТПП на Руската Федерация Александър Александров, адмирирайки  проактивността на италианския бизнес, информира за голямото внимание, отделяно от ТПП РФ на малките и средни предприятия, както  и за наличието на финансови инструменти за създаване на съвместни предприятия.

Заместник-търговският представител на РФ в България Юрий Иванов акцентира върху подкрепата, оказвана от Търговското представителство в търсенето на руски бизнес-партньори и инвеститори за конкретни проекти за сътрудничество.

В заключение, страните изразиха удовлетворение от взаимния интерес и намерение за формализиране на отношенията на сътрудничество.

Първите конкретни резултати от срещата са вече налице – подготвя се участието на представители на Област Сардиния в редица изложения в Москва през 2018г. -   „ЕКСПО ТУРИЗЪМ“ през м. март, „ПРОДЕКСПО“ на 5-9 февруари, „ЗЛАТНА ЕСЕН“ през септември 2018г.

Снимкa: Италианска търговска камара в България www.camcomit.bg.