AO "Особая экономическая зона: Санкт Петербург"

Email: office@brcci.net
Санкт Петербург
Russia
Контактное лицо: Секретариат на БРТПП
Телефон: +35929633348
Компания-член на Санкт- Петербургската ТПП предлага сътрудничество. AO "Особая экономическая зона: Санкт Петербург" е специална икономическа зона от технико-внедренски тип. Приоритетните направления на дейността са разработване и внедряване на наукоемка продукция в профили като фармация и биотехнологии, информационни технологии и телекомуникации, проборостроене, енергийна ефективност. Секретариатът на БРТПП (тел. 02 963 33 48, office@brcci.net) разполага с координати за контакт, които предоставя след писмена заявка. Услугата е платена.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group