Руско-Турски делови съвет към ТПП на Руската Федерация

Email: office@brcci.net
Москва
Russia
Контактное лицо: Секретариат на БРТПП
Телефон: +35929633348
Руско-турският делови съвет към Търговско-промишлената палата на Руската Федерация търси български производители и доставчици на калцинирана сода за стъкларската промишленост. Секретариатът на БРТПП разполага със Секретариатът на БРТПП (тел. 02 963 33 48, office@brcci.net) разполага с координати за контакт, спецификация и изисквания, които предоставя след писмена заявка. Услугата е платена.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group