Руски фирми предлагат

Руски фирми предлагат
Компания от Казахстан желае да осъществи контакт с българското представителство на Victoria's Secret, с цел получаване на съдействие за организиране на франчайзинг.
Фирма от Република Казахстан търси партньорство с български компании, доставящи оборудване, резервни части и материали за бензиностанции.
Руска компания предлага за доставка тревни и фуражни семена и търси партньори в България.
Руско предприятие предлага за доставка прибори за вибрационен мониторинг, диагностика и балансировка на оборудване и търси български партньори.
Производител на кариерно оборудване и минна техника търси сътрудничество с български партньори.
"Мелница Киров" - водещ производител на брашно в Русия и най-голямата мелница в Европа, предлага за доставка в България висококачествено брашно.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group