Руски фирми предлагат

Руски фирми предлагат
Голям руски производител на листов прокат, тръби, метални греди, арматура, метални конструкции, елементи за железопътно строителство и пр. търси сътрудничество с б?
Руското предприятие ООО "Мусихин. Мир меда" предлага за доставка в България натурален мед и медни десерти.
Руски производител на био козметични средства за бебета и техните майки търси партньори в България.
Руски производител на строително оборудване, мини екскаватори и прикачен инвентар търси партньори в България.
Руски производител на дървени строителни материали, готови дървени къщи, дървени греди и пр. търси сътрудничество с български партньори.
Руска софтуерна компания предлага интеграционна платформа за Интернет на нещата, система за управление на IT - инфраструктурата и SCADA -система от ново поколение.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group