Руски фирми предлагат

Руски фирми предлагат
Руски производител на дървени строителни материали, готови дървени къщи, дървени греди и пр. търси сътрудничество с български партньори.
Производител на дървен материал от хвойни дървета се интересува от сътрудничество с български компании.
Руски производител на UPS, мрежови слънчеви инвертори, електрозарядни станции, светодиодни системи търси сътрудничество с български партньори.
ООО "Пасеки Соловьевых" предлага за доставка пчелен мед и търси партньори в България.
Руски производител на почистващи и дезинфекционни препарати се интересува от сътрудничество с български партньори.
Голям руски лицензиран разработчик и производител на самолетни гуми търси сътрудничество с български партньори.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group