Руски фирми търсят

Руски фирми търсят
Руски производител на строително оборудване, мини екскаватори и прикачен инвентар търси партньори в България.
Руски производител на дървени строителни материали, готови дървени къщи, дървени греди и пр. търси сътрудничество с български партньори.
Руска софтуерна компания предлага интеграционна платформа за Интернет на нещата, система за управление на IT - инфраструктурата и SCADA -система от ново поколение.
Производител на дървен материал от хвойни дървета се интересува от сътрудничество с български компании.
Руски производител на UPS, мрежови слънчеви инвертори, електрозарядни станции, светодиодни системи търси сътрудничество с български партньори.
Руски производител на почистващи и дезинфекционни препарати търси сътрудничество с български партньори.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group