Руски фирми търсят

Руски фирми търсят
Руска компания предлага проектиране, производство и доставка на готови дървени къщи. Търси български партньори.
Руски производител на шоколад, изработен в традиционни руски и православни мотиви, търси партньори в България.
Руски производител и оператор на вендинг машини SIMKOMAT търси сътрудничество с български компании.
Водещ производител на пожарна техника в РФ търси потенциални партньори за експорт на своята продукция.
Водещ руски производител на врати търси партньори в България за продажба на продукцията.
Руски производител предлага доставка в РБ на своя продукция - етилов ректифициран спирт от хранителни суровини и изделия от него.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group