OOO "Еко системи"

Email: office@brcci.net
Sanct Petersburg
Russia
Контактное лицо: Секретариат на БРТПП
Телефон: +35929633348
ООО "Еко системи" притежава технологията и произвежда електрическо устройство "модификатор",  който на основата на високо напрежение влияе на молекулярно ниво върху бензина и дизеловото гориво, като резултиращият ефект е намаляване на разхода , по-пълно изгаряне и снижаване изхвърлянето на отработени газове в атмосферата.  Руската компания е патентовала изделието във Германия. В момента работи с партньори в Германия, Финландия, Чехия.  Компанията желае да установи контакт с български фирми, заинтересовани в практическото използване на модификатора или друг вид партньорство. Секретариатът на БРТПП (тел. 02 963 33 48, office@brcci.net) разполага с координати за контакт, които предоставя след писмена заявка. Услугата е платена.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group