Транспорт и спедиция

ЖЕФКО България е сред 10-те най-големи транспортни компании в България. ЖЕФКО България предлага пълния набор от транспортни услуги – по земя, море и въздух.
ОЙРОШПЕД AД e първото дружество в България след 1990 година за услуги в областта на спедицията, транспорта и логистиката. От 2010 година компанията предлага и куриерски услуги в страната и чужбина.
Международна спедиция и транспорт.
Основни дейности: спедиция на товари при вътрешен и международен железопътен, автомобилен, контейнерен, речен и морски транспорт; маркетинг и консултантски услуги. Допълнителни услуги: складиране, вътрешна дистрибуция, банкови гаранции и карго-застраховки.
Корабна и навигационна дейност.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group