Селскостопанска продукция

Агро Био Семена ООД вече 15 години е в услуга на селскостопанските производители в България, като предлага най модерна селекция и внедрява иновативни сортове и хибриди – семена за посев от зеленчукови и агро култури.Непрекъснато обновяваме нашето портфолио за да отговорим на търсенето, изискванията и нуждите на клиентите и българския пазар.
ЕТ "Анастасия Спиридонова" в едноличен търговец, извършващ търговска дейност със земеделски продукти.
Албена АД е компания с предмет на дейност туризъм, туроператорство, селско стопанство, медицински и балнео услуги, детски, конгресен и спортен туризъм.
Производство, търговия, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопански продукти и храни.
БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ ООД е с предмет на дейност производство, вътрешна и външна търговия с плодово-зеленчукови консервирани храни
Фирма Градус с предмет на дейност преработка на птиче месо, производство на разплоден материал и яйца, е най-големият производител на птиче месо в България.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group