Селскостопанска продукция

ЕТ "Анастасия Спиридонова" в едноличен търговец, извършващ търговска дейност със земеделски продукти.
Албена АД е компания с предмет на дейност туризъм, туроператорство, селско стопанство, медицински и балнео услуги, детски, конгресен и спортен туризъм.
Производство, търговия, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопански продукти и храни.
БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ ООД е с предмет на дейност производство, вътрешна и външна търговия с плодово-зеленчукови консервирани храни
Фирма Градус с предмет на дейност преработка на птиче месо, производство на разплоден материал и яйца, е най-големият производител на птиче месо в България.
Производство и търговия с месо и месни продукти.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group