Банково и застрахователно дело

Застрахователна и презастрахователна дейност
Застрахователна и презастрахователна дейност.
Универсална търговска банка
Интернешънъл Асет Банк АД е универсална търговска банка, с пълен лиценз Б-20, издаден от Българска народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и чужбина и с над 25 успешни години опит на българския пазар.
Универсална търговска банка
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group