Търговска и инвестиционна дейност

АЕРИ – БЪЛГАРИЯ ООД е създадена в края на 2017 г. със седалище в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 15. Предметът на дейност е производство и търговия с цветя, екстериорно и интериорно проектиране, производство и търговия с пластмасови изделия и инструменти към тях.
Производство и търговия с промишлени стоки, козметика, диетични храни, спортна екипировка и други.
БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ ООД е с предмет на дейност производство, вътрешна и външна търговия с плодово-зеленчукови консервирани храни
БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД е с предмет на дейност външна и вътрешна търговия, научноизследователска, инженерингова и производствена дейности
Васи ЕООД е компания с предмет на дейност туризъм, хотелиерство, транспорт, търговия на едро и дребно, рекламна и издателска дейност.
Търговия с подемно-транспортна техника, промишлени, стационарни, специални батерии предназначени за вагонния транспорт.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group