Търговска и инвестиционна дейност

ЕКОБУЛПАК e организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. ЕКОБУЛПАК е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД e инженерингова компания, специфицираща дейността си в две основни направления: пълен инженеринг при реализация на инвестиционни проекти в енергетиката, металургията и химическата промишленост и доставки на оборудване, резервни части и материали за нуждите на енергетиката, минната и химическата промишленост.
ИТА-ХОЛД АД e дружество, опериращо в областите строителство, инвестиции, консултационна дейност.
„КомРолд БГ” ЕООД е специализиран доставчик на резервни части предназначени за пътностроителни машини, кранове, минно оборудване, машини за зимно и лятно поддържане и ремонт на пътища, комунални машини, товарни автомобили с повишена проходимост.
Лома ЕООД е официален представител на производителя на акумулатори Елхим Искра, Пазарджик. Фирмата извършва търговска дейност с акумулатори на едро.
Търговска дейност
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group