Медиа, маркетинг, реклама, събития

АРУНА ПИАР АДВАЙЗЪРИ ЕООД е PR агенция, осъществяваща HR маркетинг и позициониране на работодателска марка, привличане на таланти с целеви кампании и през нишови канали, инициативи за задържане на настоящи служители, комуникационна подкрепа.
Васи ЕООД е компания с предмет на дейност туризъм, хотелиерство, транспорт, търговия на едро и дребно, рекламна и издателска дейност.
Организация и провеждане на панаирни изложби, конгресни прояви
Фирма Устрем 97 ЕООД е с основен предмет на дейност туризъм и реклама.
Телевизионна дейност (телевизионен канал HMTV).
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group