Консултански услуги, инженеринг , ремонт и монтаж на съоръжения

Проектиране, производство, програмиране и внедряване на системи за автоматизация на процесите.
ТРАНСГЕО ЕООД е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са: проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради; кадастър и геодезия.
Сертификация на системи за управление на продукти и персонал, технически надзор, обследване на енергийна ефективност.
Доставчик на услуги, свързани с ремонтиране на съоръженията, инсталирани в енергийните обекти на страната и чужбина .
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group