БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ЕООД

Уебсайт: georgievibrothers
Фирма "Братя Георгиеви" ЕООД е специализирана в доставката и монтажа на хидроизолационни системи в основи и по покриви в гражданското и промишлено строителство. Дружеството е едно от водещите в тази сфера на територията на Република България с над петнадесетгодишен професионален опит.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group