ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Уебсайт: www.emteks.eu
Създадена и регистрирана съгласно българското законодателство през 2013 г., като наследник на инженерингова компания „ЕМТЕКС” ЕООД, реализирала мащабни енергийни проекти, „ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД се налага като водеща инженерингова компания в България. Компанията специфицира дейността си в две основни направления : пълен инженеринг при реализация на инвестиционни проекти в енергетиката, металургията и химическата промишленост и доставки на оборудване, резервни части и материали за нуждите на водещи отрасли на българската икономика като енергетика, минна и химическа промишленост.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group