ИТА-ХОЛД АД

ИТА-ХОЛД АД e дружество, опериращо в областите строителство, инвестиции, консултационна дейност.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group