ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Уебсайт: https://www.tracebg.com/
Строителство на пътна инфраструктура. Трейс Груп Холд" АД концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности. Изпълнява големи обществени проекти в областта на инфраструктурата, околната среда, благоустройството и хидро-техническото строителство, енергетиката и строителството на сгради. В пазарния му дял влизат инвестиции, външна търговия и логистика. "Трейс Груп Холд" АД е публично дружество от месец декември 2007 година. Член е на Камарата на строителите в България, на Българската браншова камара „Пътища”, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Българската търговско-промишлена палата.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group