ВАНГЕЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

"Вангелия - България" ЕООД е лицензиран български туроператор, работещ предимно с руския пазар. Компанията извършва образователна и културна дейност, специализира се във вътрешен и международен туризъм, туроператорска и турагентска дейност, в това число управленска дейност в областта на уелнес, балнео, спа и таласотерапевтичния туризъм. Компанията извършва също издателска, маркетингова и рекламна дейност, продуценство и други сделки с интелектуална собственост, консултантска и посредническа дейност. "Вангелия - България" ЕООД е приета за член на БРТПП с решение на Управителния съвет от 26 юни 2019г.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group