Руски регистър - България ООД

Уебсайт: rusregister
„Руски Регистър – България“ ЕООД (http://rusregister.bg/) е компания с предмет на дейност сертификация на системи за управление и сертификация на персонал. Асоциация по сертификация „Руски Регистър” e най-големият и най-известният в Русия, и зад граница руски независим орган за сертифициране на системи за управление
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group