СИМЕОН СЛАВЧЕВ

инж. Симеон Славчев е общински съветник в община "Столична". Заместник-председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по транспорт и туризъм.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group