ФОНДАЦИЯ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

Фондация "Устойчиво развитие за България" е обществена организация с основни направления на дейност: разработване на програми за устойчиво развитие, българо - руско сътрудничество, организиране и провеждане на творчески срещи, музикални фестивали, детски конкурси, симпозиуми, конференции, други.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group