Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Списък с нашите членове

Aдвокатски и данъчни услуги
Цялостно правно обслужване на корпоративни и частни клиенти .
Агро Био Семена ООД вече 15 години е в услуга на селскостопанските производители в България, като предлага най модерна селекция и внедрява иновативни сортове и хибриди – семена за посев от зеленчукови и агро култури.Непрекъснато обновяваме нашето портфолио за да отговорим на търсенето, изискванията и нуждите на клиентите и българския пазар.
АГРОБИОИНСТИТУТ (АБИ) е създаден през 2000 г., като правоприемник на Централна лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология към Селскостопанска Академия . Основната задача на АБИ е да провежда фундаментални изследвания в областта на клетъчната, функционалната и молекулярната генетика с цел решаване на проблеми с практическа насоченост.
Правни услуги в областта на банковото и търговско право, нотариални сделки, събиране на вземания.