Списък с нашите членове

Загрей АД е производител на качествени вина от собствено грозде. Винарна "Загрей" е модерен комплекс с напълно завършен цикъл на производство, оборудван с най-съвременни ферментационни съоръжения. От 2010 година лозята се отглеждат според нормативите на ЕС за биологично производство. Лозовият масив е разположен в един от най-благоприятните в почвено-климатично отношение райони на България - Пловдивското поле.
ЗТЦ НЕДА ЕООД е компания, осъществяваща туроператорска и турагентска дейност, предоставяща услуги хотелиерство и ресторантьорство, организиране на оздравителни програми за профилактика и рехабилитация, организиране на международен детски лагер, спортен туризъм.
Универсална търговска банка
ИНТЕР ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ООД е компания, осъществяваща консултантска дейност в областта на промишления инженеринг
Интернешънъл Асет Банк АД е универсална търговска банка, с пълен лиценз Б-20, издаден от Българска народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и чужбина и с над 25 успешни години опит на българския пазар.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group