Списък с нашите членове

Рудодобив, производство на ел.енергия от ВЕИ, инфраструктурни проекти и хотелиерство.
Фирма "Н и Г КОНСУЛТ" ООД е специализирана в областта на селското стопанство - изграждане на оранжерии и селскостопански постройки.
Нарвал Трейдинг ЕООД e фирма, базирана в град Варна, с основна дейност строителство и продажба на недвижими имот.
Агенция специализирана в сферата на консултантска и посредническа дейност, инвестиции и строителство.
Търговия с петрол, втечнен петролен газ и петролни продукти, износно-вносни операции.
ОЙРОШПЕД AД e първото дружество в България след 1990 година за услуги в областта на спедицията, транспорта и логистиката. От 2010 година компанията предлага и куриерски услуги в страната и чужбина.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group