Списък с нашите членове

Производство и дистрибуция на захарни изделия: бисквити, сухи пасти, рула, кейкове, шоколадови изделия и инстантни храни.
Търговия и доставка на електротехническо и енергетично оборудване и резервни части; съоръжения и оборудване за ниско, средно и високо напрежение.
Търговска дейност, разработване на проекти и научно-изследователска дейност в областта на полимерните композитни материали.
инж. Симеон Славчев е общински съветник в община "Столична".
Проектиране, производство, програмиране и внедряване на системи за автоматизация на процесите.
Туристическа, образователна, културна, рехабилитационна, спортна и инвестиционни дейности.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group