Списък с нашите членове

Строителство на пътна инфраструктура.
Корабна и навигационна дейност.
Сертификация на системи за управление на продукти и персонал, технически надзор, обследване на енергийна ефективност.
ТПП на Руската федерация е неправителствена организация с нестопанска цел, основана по инициатива на търговските и индустриалните камари, руските търговски и нетърговски организации и индивидуалните предприемачи, която обединява членовете си, за да постигне целите и задачите, определени от Закона на Руската федерация "За търговско-промишлените палати в Руската федерация "и Устава на Търговско-промишлена палата на Руската федерация.
Строителство и продажби на апартаменти в СПА жилищни комплекси по българското Черноморие.
Фирма Устрем 97 ЕООД е с основен предмет на дейност туризъм и реклама.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group