Списък с нашите членове

Фирма Устрем 97 ЕООД е с основен предмет на дейност туризъм и реклама.
Финансово - индустриален концерн.
Фондация "Устойчиво развитие за България" е обществена организация с основни направления на дейност: разработване на програми за устойчиво развитие и българо - руско сътрудничество.
Доставчик на услуги, свързани с ремонтиране на съоръженията, инсталирани в енергийните обекти на страната и чужбина .
Правни услуги в областта на банковото и търговско право, нотариални сделки, събиране на вземания.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group