Списък с нашите членове

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария.
ВАЛМЕКС е българска частна, независима компания, водеща в областта на инженеринга в специализираното строителство и фундиране.
"Вангелия - България" ЕООД е лицензиран български туроператор, работещ предимно с руския пазар.
Васи ЕООД е компания с предмет на дейност туризъм, хотелиерство, транспорт, търговия на едро и дребно, рекламна и издателска дейност.
Aдвокатски и данъчни услуги
Електронна техника
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group