Списък с нашите членове

Фирма „ДТК Електроникс“ ООД , създадена през 1996 г. в гр. София, е специализирана основно в разработки, производство и сервиз на усилватели и компоненти за CATV мрежи. Изделията на DTK Electronics Ltd са предпочитани от водещите кабелни оператори в България.
ЕКОБУЛПАК e организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки. ЕКОБУЛПАК е акционерно дружество, което не разпределя печалба, а акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
ЕМОНА 77 ЕООД е компания, извършваща търговия с недвижими имоти, строителство, дърводобив. Компанията разполага със собствени ловни стопанства и развива ловен туризъм.
ЕМТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД e инженерингова компания, специфицираща дейността си в две основни направления: пълен инженеринг при реализация на инвестиционни проекти в енергетиката, металургията и химическата промишленост и доставки на оборудване, резервни части и материали за нуждите на енергетиката, минната и химическата промишленост.
Ес Ес Джи Инвест ООД е с предмет на дейност международен транспорт, логистика,спедиция, внос и износ на стоки.
ЖЕФКО България е сред 10-те най-големи транспортни компании в България. ЖЕФКО България предлага пълния набор от транспортни услуги – по земя, море и въздух.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group