АММС-СЧЕТОВОДЕН ПАЗАР - МАСТЪР СЕРВИЗ ЕООД

„АММС-счетоводен пазар - Мастър сервиз” ЕООД е компания за счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, независим финансов одит, данъчни консултации, правни и консултантски услуги.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group