АКЗ БУРГАС ЕООД

Уебсайт: http://www.akz.bg
„АКЗ – Бургас“ ЕООД извършва пълен инженеринг – проектиране, строителство, обследване, ремонт, рехабилитация и монтаж на технологични съоръжения в областта на Енергетиката и в отраслите Химия и Металургия. Дружеството поема отговорността за изпълнените проекти и осигурява тяхната поддръжка, както и гаранционното и извънгаранционното обслужване. Усилията на компанията са насочени към въвеждането на нови и екологични технологии и оборудване. Услуги: Изработка, ремонт, монтаж и демонтаж на: метални конструкции: промишлени и енергийни съоръжения и инсталации; тръбопроводи и резервоари; повдигателни съоръжения; машини. Услуги със строителна механизация: автокранове 70 т. и 40 т., кулокранове и автовишки до 23 м. Полагане на антикорозионни покрития – бластиране, грундиране и боядисване на метални и бетонни конструкции.Полагане на огнезащитни бои, алуминизация. Гражданско и промишлено строителство – изграждане на жилищни кооперации, фундаменти, бетонови настилки, зидарски и други довършителни дейности. Направа на покривни хидроизолации с PVC мембрани и геотекстил. Тенекиджийски дейности по покривни конструкции.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group