АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО"

Уебсайт: http://www.georg-tod.com
"Георгиев, Тодоров и Ко." е основана през 1991 г. и е една от първите български юридически фирми. Предлага услуги в областта на корпоративното право, със специален акцент върху финансовия сектор, рисковия капитал, обезпечени заеми, телекомуникациите, информационните технологии и споровете, както за широка база от клиенти на вътрешния пазар, така и за редица чуждестранни инвеститори. Фирмата се състои от 7 партньори и 52 адвокати. Повечето от нашите адвокати са признати като експерти в областите, в които практикуват. Теодор Чипев и Александър Арабаджиев бяха старши партньори във фирмата, преди да бъдат избрани за съдии в Първоинстанционния съд и съответно Съда на Европейските Общности в Люксембург. "Георгиев, Тодоров и Ко." е единственият български член на Световната асоциация на адвокатите (LAW), както и на международната мрежа Vogel Global Competition Network.Фирмата има сертифицирана Система за управление на качеството по стандартите ISO 9001:2008, BS ISO/IEC 27000:2013 and ISO 20000-1:2011.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group