Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМИТРОВ, ПЕТРОВ И КО"

Уебсайт: http://www.dpc.bg
Дружественото и търговско право е водеща сфера на дейност за Димитров, Петров и Ко. от години, като адвокатското дружество предоставя първокласни и иновативни правни решения на значими местни и международни корпорации. Благодарение на богатия си опит адвокатите на кантората успяват да доведат до успешен край разнообразните начинания на клиентите, като вземат под внимание както специфичните особености на българската бизнес среда, така и международния характер на сделките. Дружеството се откроява с предоставянето на правна помощ, съобразена с индивидуалните нужди на клиентите, като съчетава в работата си солиден опит на местно ниво и задълбочени бизнес познания във всички ключови икономически сектори. Благодарение на огромния опит на своите адвокати кантората е призната и препоръчвана от редица водещи юридически директории като Legal 500, IFLR 1000, Chambers Europe и др. Димитров, Петров и Ко. предлага солиден експертен опит в следните области:структуриране и учредяване на различни видове търговски дружества и обединения от търговски субекти: консорциуми, холдингови структури, клонове и представителства на чуждестранни дружества; консултации по корпоративно управление; реорганизиране и преобразуване; сливания и придобивания и първично публично предлагане (ППП); правно консултиране на стартъпи; съвместни дружества; несъстоятелност и преструктуриране; прехвърляне на дялове и акции; търговски споразумения; представителство пред местни съдилища и институции. Сливанията и придобиванията са една от стратегическите сфери на дейност на Димитров, Петров и Ко. Екипът на дружеството притежава богат опит, професионални умения и капацитет в структурирането и финализирането на сделки, извършването на правен анализ и управлението на проекти. Той предлага пълен набор от услуги на клиентите си, включващ предварително проучване, пълен правен анализ, преговори, изготвяне на правна документация и предоставяне на данъчни консултации.Клиентите на Димитров, Петров и Ко. са водещи промишлени предприятия, фирми, предоставящи услуги, финансови организации, бързоразвиващи се дружества и фондове за дялово инвестиране. Кантората представлява водещи финансови институции в качеството им на финансови консултанти, а също така и в техните сделки по сливания и придобивания.