Промишленост, машиностроене

Производствена и търговска дейност с подемно-транспортна и складова техника.
Производство и търговия на мебели, машини, съоръжения, винопроизводство.
ВАПТЕХ е глобален доставчик на продукти, услуги и цялостни решения за водноелектрически централи, металообработващата промишленост и технологии за опазване на околната среда.
Фирма ЕЛПРОМ ЕМЗ ООД се занимава с производство и реализация на токови измервателни трансформатори, понижаващи, повишаващи и маслени
Енеркемикал ООД е компания, специализирана в механично обработване на метал, производство на нестандартно метално оборудване, корпусни детайли, метални конструкции и машини. Енеркемикал ООД е водещо машиностроително и металообработващо предприятие в област Плевен.
Външно- и вътрешно-търговска дейност с промишлено оборудване и специална продукция.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group