Промишленост, машиностроене

Промишленост, земеделие, козметика, строителство.
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group